Ökad vintercykling och färre olyckor med sopsaltmetoden

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 07:00 CEST

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid. Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor.

Taxibolagen fortsätter att köra för fort

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 09:30 CEST

Trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen fortsätter de att höra till de värsta fartsyndarna på våra vägar. En studie som gjorts av VTI visar att hastighetsöverträdelserna ligger på ungefär samma nivåer som 2017.

Försök med ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 07:00 CEST

Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Hittills har man dock inte kunnat se några förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2019 08:00 CEST

Elcyklar i elfordonspooler har potential att minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar resultatet i en studie från VTI där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2019 09:00 CEST

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.

Självkörande minibussar kommer snart till Linköping

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2019 08:00 CEST

Östgötatrafiken, Linköpings kommun, VTI och Transdev har tillsammans med flera andra partners i samarbete skapat försöksverksamheten ELIN för att bedriva forskning kring självkörande minibussar i anslutning till Campus Valla och Vallastaden i Västra Valla, Linköping. Ambitionen är att starta försöket på öppen gata med två självkörande minibussar i höst.

Projektet går under namnet ”ELIN” och innebär att två självkörande minibussar snart kommer att köra en slinga inom universitetsområdet på öppen gata i Linköping. Avtal har nu tecknats med fordonstillverkarna Navya och EasyMile. De självkörande minibussar kommer att köras av Transdev, ett av Sveriges största mobilitetsföretag, som idag bland annat driver buss- och tågtrafik i och runt Linköping.

– Vi har förberett projektet i Linköping under en längre tid. När vi nu har full finansiering, organiserade forskningsfrågor och samverkan med engagerade och kompetenta partners är vi väldigt glada att gå från ord till handling. Transdev är idag ledande inom autonom mobilitet med 3,5 miljoner resenärer sedan 2005, världen över, och det blir spännande att kunna erbjuda den här teknologin till Linköpingsborna, säger Christian Monstein, innovationschef Transdev Sverige AB.

Med det här försöket hoppas aktörerna i projektet att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen.

– För att uppnå våra klimatmål och för att våra växande städer ska kunna behålla sina attraktiva miljöer behöver fler resa kollektivt. För att lyckas med det behöver vi testa nya lösningar för att se hur dessa passar ihop med det traditionella systemet och på vilket sätt vi som samhälle organiserar oss runt dessa. Det här försöket är ett första steg för att utvärdera flexibla och kundanpassande lösningar i Valla, säger Sofia Malander på Östgötatrafiken.

– Flera nya fordonsslag kommer i en nära framtid att behöva samsas i stadens gatu- och trafikinfrastrukturer. Projekt ELIN är ett viktigt projekt för Linköpings kommun för att utvärdera hur ett nytt kommande fordonsslag kan samverka med övriga fordon i stadsmiljön och vilka behov det ställer på staden, säger Jonas Sjölin, stadsmiljöchef på Linköpings kommun.

Försöket är resultatet av ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer samt akademiker. I konsortiet ingår Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings Universitet, Mjärdevi Science Park, RISE Research Institutes of Sweden, Transdev Sverige, VTI Statens väg-och transportforskningsinstitut och Östgötatrafiken.

– Mobilitetsarenan öppnar upp för väldigt många områden där spännande forskning kan bedrivas i ett verkligt sammanhang. Det som är extra roligt är att det finns forskningsområden för alla samarbetspartners oavsett om man har sin bas inom akademi, offentlig eller privat sektor. Arenan är tänkt att vara en plattform även för nya partners att kunna ansluta sig till, säger Anna Anund, forskningschef på VTI.

Just nu pågår förberedelser för att kunna starta försöksverksamheten. I dessa förberedelser ingår iordningställandet av driftorganisation, praktiska justeringar i trafikmiljön samt ett nära samarbete med Transportstyrelsen för att få det tillstånd som krävs. Ambitionen är att starta trafiken i höst.

Mer information om försöket:

 • Två separata fordon trafikerar en slinga på cirka 2 km.
 • 10-13 passagerare ombord.
 • En säkerhetsförare kommer att vara ombord för att övervaka körningen, men också i egenskap av kundvärd.
 • Försöket är ett experiment och därför inte en formell del av den traditionella kollektivtrafik som Östgötatrafiken tillhandahåller. Trafiken kan komma att förändras och ställas in vid olika tillfällen beroende på pågående forskningsprojekt, väderlek, evenemang med mera.

Ytterligare information

Anna Anund, forskningschef VTI, 013-20 43 27, anna.anund@vti.se

Christian Monstein, innovationschef / Head of Innovation Transdev Sverige AB, 08-479 37 61, christian.monstein@transdev.se

Thomas Charrier, externkommunikatör ansvarig för press och public affairs Transdev Sverige AB, 08-629 50 27, thomas.charrier@transdev.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Östgötatrafiken, Linköpings kommun, VTI och Transdev har tillsammans med flera andra partners i samarbete skapat försöksverksamheten ELIN för att bedriva forskning kring självkörande minibussar i anslutning till Campus Valla och Vallastaden i Västra Valla, Linköping. Ambitionen är att starta försöket på öppen gata med två självkörande minibussar i höst.

Läs vidare »

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 08:00 CEST

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 09:00 CEST

Försöken att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har pågått under en längre tid. Många busskontrakt har sådana villkor, men nu tyder en ny omfattande forskarstudie på att de är verkningslösa.

Förutsägbar biltrafik bra för fotgängare

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2019 14:04 CET

Gemensamma ytor för gående, bilar och andra trafikanter, på engelska kallade shared spaces, ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. I en studie från VTI har forskare studerat hur människor i olika åldrar upplever shared spaces utifrån ett fotgängarsperspektiv.

Ny simulator prövar trafikmiljö för fotgängare

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 12:00 CET

Hur uppmärksam är en fotgängare på olika faror i trafiken? Hur fungerar fotgängare och självkörande bilar tillsammans och hur ser de bästa trafiklösningarna ut? Det går nu att studera i en ny fotgängarsimulator med Virtual Reality-teknik på forskningsinstitutet VTI. Simulatorn har finansierats delvis genom Trafikverkets skyltfond.

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • evrba-qcmaksriqz.lixoflhqvgiismot@ncvtyvi.woseax
 • 013-20 42 08
 • 0709-21 82 86

 • Presskontakt
 • Avdelningen för kommunikation, marknad och bibliotek
 • koipmbiqi@civtabi.bwseyl
 • 013-20 40 00

Om VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Adress

 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Besöksadres: Olaus Magnus väg 35
 • Postadress: 581 95 Linköping
 • Sverige
 • Vår hemsida