Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Senaste nytt

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Underhåll av järnväg kan bli effektivare

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2014 08:52 CET

VTI har jämfört Sveriges järnvägsunderhåll med tre andra länder. Nederländerna har till exempel kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har en mer slimmad organisation än Sverige.

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2014 09:47 CET

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, skriven av Birgitta Thorslund på VTI.

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Kollektivtrafikcentrum anställer föreståndare

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2014 07:01 CET

Den nya föreståndaren för kompetenscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund, som tillträder efter årsskiftet kommer närmast från Trafikverket.

VTI frågar efter kostnader

VTI frågar efter kostnader

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 11:07 CET

I ett remissvar till Näringsdepartementet om möjligheten att införa tyngre och längre fordon för godstransporter ser VTI positivt på att möjligheten studeras. Men samtidigt ifrågasätter VTI varför det inte finns några kostnadsberäkningar för de infrastrukturåtgärder som behövs.

Vad kostar våra transporter?

Vad kostar våra transporter?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2014 13:37 CET

Alla transportslag betalar skatter och avgifter för infrastruktur men dagens kostnader kan behöva göras mer effektiv. Därför fick VTI i uppdrag av regeringen att beräkna kostnaden för de olika transportslagen. Efter nära två års forskning kan i dag VTI publicera en rapport i ämnet.

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2014 07:00 CET

Bilberoendet måste minska och människors möjligheter att resa miljövänligt måste öka. På VTI ska forskare undersöka vilka förändringar som krävs i människors vardagsliv för att kunna resa mer miljövänligt än idag.

Bärbar simulator för säkerhetstest i verklig miljö

Bärbar simulator för säkerhetstest i verklig miljö

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2014 06:30 CET

Glasögon som visar en förstärkt verklighet samt en styr- och bromsrobot är två verktyg som snart kan komma att användas i forskning om säkerhet i bilar. VTI har varit med och utvecklat verktygen i ett projekt som utvärderar nya metoder för att testa aktiva säkerhetssystem.

Över tolv miljoner till VTI-forskning

Över tolv miljoner till VTI-forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2014 09:42 CEST

VTI har fått 12,6 miljoner kronor till tre egna forskningsprojekt som ska bidra till att Sverige når miljömålen. Dessutom har ytterligare två projekt, där VTI ingår, beviljats tio miljoner kronor.

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 07:00 CEST

Hur länge är acceptabelt att stå på spårvagnen? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

Hitta bästa resvägen på vägen

Hitta bästa resvägen på vägen

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2014 06:00 CEST

Ett nystartat projekt på VTI ska analysera nyttan för resenärer med nya bärbara kommunikationslösningar, som exempelvis smarta klockor. Målet är att ta fram ett navigationssystem anpassat för kollektivtrafiken.

Viss vinst med avreglerad bilprovning

Viss vinst med avreglerad bilprovning

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2014 06:10 CEST

För drygt fyra år sedan upphörde Svensk Bilprovnings monopol på att utföra fordonsbesiktning och privata företag har sedan dess tillåtits att erbjuda dessa tjänster. Johan Nyström, forskare på VTI, konstaterar i en studie att det inte har hänt så mycket på marknaden efter det att reformen infördes. Samtidigt ser han ändå en viss vinst med den, några negativa aspekter har han svårare att hitta.

Ökat intresse för körsimulatorer

Ökat intresse för körsimulatorer

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2014 06:00 CEST

Intresset för körsimulering ökar. Detta är något som VTI märker av och nyligen levererade institutet den första körsimulatorn i ett nytt, relativt småskaligt simulatorkoncept anpassningsbart efter kundens behov och ändamålet.

Bullerreducerande väg kan ersätta bullerplank

Bullerreducerande väg kan ersätta bullerplank

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2014 13:05 CEST

En helt ny typ av vägbeläggning, kallad PERS, har lagts på gamla E4 vid Sjögestad Motell, 15 kilometer väster om Linköping. Förhoppningen är att den ska reducera trafikbullret lika mycket som en bullerskärm och därmed kunna användas som ett alternativ till bullerskärmar.

Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2014 06:00 CEST

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen är ett problem som minskar konkurrensen och ökar kostnaderna i infrastrukturprojekt. VTI ska utreda hur utbrett problemet är och hur det påverkar.

Kylvatten bäst för motorvärmning

Kylvatten bäst för motorvärmning

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 06:00 CEST

Traditionellt sett har motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur värmt motorblocket. VTI har undersökt om det skulle vara mer energieffektivt att värma smörjoljan i stället för kylvattnet. Pilotstudien gjord visar att motorvärmning via kylvatten är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan.

Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder

Bättre trafikflöde med anpassningsbara farthinder

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2014 06:00 CEST

För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder har det börjat komma allt fler alternativ. VTI har kartlagt vilka typer av dynamiska farthinder som finns idag och vilka som skulle kunna passa i vårt nordiska klimat.

Bullerreducerande vägbana testas i Stockholm

Bullerreducerande vägbana testas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2014 07:00 CEST

Det finns sätt att sänka ljudnivån på våra vägar. Provsträckor med dränerande, bullerreducerande vägbeläggning har på senare år testats med goda resultat och VTI ska nu följa upp en nylagd provväg på E4:an i Stockholm.

VTI forskar om den mänskliga faktorn

VTI forskar om den mänskliga faktorn

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2014 07:00 CEST

Många trafikolyckor inträffar sannolikt för att förare är ouppmärksamma på grund av olika faktorer. En stor studie på VTI ska ta reda på mer om hur vi kan mäta faktorer som exempelvis sömnighet.

Möt VTI på Tylösandsseminariet

Möt VTI på Tylösandsseminariet

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2014 05:58 CEST

Kan du köra bil och sms:a? Seminarium om risker och möjligheter med teknik i bilen. Katja Kircher, forskare på VTI, medverkar i seminariet som hålls tisdagen 2 september klockan 15.15.

Förbättrad reshastighet med flexibla busskörfält

Förbättrad reshastighet med flexibla busskörfält

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2014 06:53 CEST

Ökad framkomlighet är önskvärt för både bussar och bilar. En forskargrupp som koordineras av VTI ska därför undersöka vilken potential dynamiska körfält har som åtgärd för prioritering av framför allt kollektivtrafik, men även annan nyttotrafik som exempelvis utryckningsfordon och taxi.