Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Tag / äldre i trafiken

Äldres resvanor

Äldres resvanor

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2013 14:10 CEST

Äldre åldersgrupper reser mindre än grupper i medelåldern, men äldres resande har ökat över tid framförallt gäller det resor med bil. VTI notat 21-2013 innehåller en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt diskussion om hur heterogeniteten beaktas i denna forskning.