Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Tag / trafikflöden

Kartläggning av godstransporterna i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2012 09:32 CEST

Regeringen har uppdragit åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om hur godstransportsituationen ser ut i Sverige för olika trafikslag. Trafikanalys har i sin tur bett VTI att bearbeta flera av frågeställningarna i regeringsuppdraget inom uppdraget "Transporter av gods – kunskapsunderlag och nulägesanalys". Resultaten presenteras i VTI rapport 752 som nu är överlämnad.