Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Tag / transportekonomi

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 09:00 CEST

Försöken att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har pågått under en längre tid. Många busskontrakt har sådana villkor, men nu tyder en ny omfattande forskarstudie på att de är verkningslösa.

Överflyttning av gods för att uppnå miljömål?

Överflyttning av gods för att uppnå miljömål?

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 07:05 CET

För att nå de miljö- och klimatmål som Sverige satt upp till 2030 föreslås att en större andel gods transporteras på miljövänligare sätt än med dagens vägtransporter. VTI leder nu ett projekt för att ta reda på hur en överflyttning kan bidra till målen, vilka styrmedel som finns idag och vilka som behöver tillkomma.

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:28 CET

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2015 08:23 CEST

​Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

Medfinansiering av transportinfrastruktur – blev det mer och bättre?

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2012 14:09 CEST

VTI notat 21-2012. Rapporten visar att regeringen har lyckats med sina ambitioner att förmå lokala och regionala intressenter att i ökad utsträckning bidra till det som är ett statligt åtagande inom infrastrukturområdet. Avsikten har varit att på detta sätt öka den samlade investeringsvolymen.

VTI siktar mot kompetenscentrum inom kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2010 10:46 CEST

Utbyggd kollektivtrafik har allt mer kommit att bli det verktyg man nämner när samtal förs om hur regioner ska kunna utvecklas effektivt med tanke både på transportpolitiska mål och högt ställda nationella klimatmål. VTI ser behovet av att bygga upp ett nytt nationellt kompetenscentrum inom kollektivtrafikområdet.

Längre och tyngre fordon på väg och järnväg

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2010 07:59 CEST

VTI har tidigare visat på samhällsekonomiska fördelar med att använda längre och tyngre vägfordon än övriga EU. Nu har två utredare i en VTI-studie undersökt efterfrågan och effekter av att använda ytterligare längre och tyngre vägfordon samt även längre och tyngre järnvägsfordon.