Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Dödsolyckor med cyklister vanligast i korsningar

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2017 06:35 CEST

I genomsnitt dör 25 cyklister om året i trafiken i Sverige. Större delen av dödsolyckorna skedde i kollision med fordon i korsningar i tätort. Bidragande olycksfaktorer var framför allt alkohol och mörker, men också tveksamhet gällande väjningsplikt.

Cykling är en del av det hållbara transportsystemet och förbättringar av säkerheten för cyklister är därför av stor vikt, speciellt om cyklingen ska öka. En ny VTI-studie identifierar mönster bland dödligt skadade cyklister i Sverige, för att kunna föreslå säkerhetsförbättringar.

Sammanlagt har forskarna analyserat 271 dödsfall på grund av cykelolycka. Majoriteten av dessa olyckor inträffade under vår–höst, perioden 2005–2015. Resultaten visar att i två tredjedelar av de undersökta dödsolyckorna var det män över 40 år som förolyckades.

– Vi kunde konstatera att det var dubbelt så många män jämfört med kvinnor bland dödsfallen, säger Camilla Ekström, forskare på VTI.

Dödsfall i olyckor där motorfordon varit inblandat förekommer i alla åldersgrupper. Vid singelolyckor och cykelolyckor med annan oskyddad trafikant fanns däremot inte några barn och endast ett fåtal unga vuxna bland de döda.

Flest dödsolyckor sker i korsningar

Den största gruppen av dödsfall kunde identifieras som olycka med motorfordon i korsning i tätbebyggt område. Totalt sett representerar motorfordonsolyckor 69 procent, singelolyckor 25 procent och övriga cykelolyckor 6 procent av dödsfallen.

Bland dödsfallen hade 82 procent fått minst en dödlig eller allvarlig skallskada oavsett olyckstyp. Huvud- och nackskador var vanligare förekommande i kategorin motorfordonsolyckor med bil, jämfört med olyckor med tungt fordon eller singelolyckor.

– Hjälmanvändning bland de förolyckade var låg, endast 17 procent hade hjälm. Detta kan jämföras med användningen för hela befolkningen som ligger på 38 procent, säger Camilla Ekström.

Alkohol en möjlig bidragande orsak

Förekomst av alkohol visade sig vara dubbelt så stor bland män jämfört med kvinnor. Hälften av de män som avlidit i cykelolycka som inträffat under kvälls-/nattetid var påverkade av alkohol, jämfört med 10 procent under dagtid.

Bland bidragande olycksfaktorer var alkohol och mörker de vanligaste. I hälften av motorfordonsolyckor vid korsningar var tveksamhet gällande väjningsplikt den mest före­kommande faktorn. För singelolyckor var hög hastighet och oväntat stopp vanliga faktorer, inverkan av underlaget inrapporterades i enstaka fall.

– Resultaten visar att förbättringar för ökad säkerhet bör koncentreras på samspel mellan trafikanter, säker infrastruktur och bra underhåll, fordonsförbättringar, synlighet för cyklister både natt och dag, samt användning av cykelhjälm, säger Camilla Ekström.


Om studien

Studien grundar sig på information ur Trafikverkets djupstudiedatabas samt det gemensamma registret för polis och sjukhus gällande skador och olycksdata i Sverige, Strada. Databasen ger detaljerad information om olyckan och inblandade individer, i studien har både parametervärden, fritext-beskrivningar och dokument ur databasen använts. Strada har använts för att sortera ut de officiella olyckorna ur djupstudiedatabasen, tilldela koder för olyckstyper samt för komplettering av saknade parametrar. Studien är finansierad av Vinnova.

VTI notat 5A-2017

Kontakt: Camilla Ekström T. 031-750 26 02

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (4)

  Varför denna victim-blaming? Vad gör hjälmen för nytta för den som krossas av en högersvängande lastbil?

  - Gunnar Parment - 2017-04-05 13:37 CEST

  Det är nog rätt nära 100% av alla bilister som dör i trafiken som saknar hjälm också. Varför skulle den siffran vara intressant för cylister, när ni aldrig nämner den för bilister? Men bilister har en mycket starkare ställning i samhället så därför försöker man inte skuldbelägga dem. För bilister satsar man istället på en förlåtande trafikmiljö.

  - Svante Linusson - 2017-04-05 14:03 CEST

  Visst kan hjälmen hjälpa ibland, men det blir lite tröttsamt att vad som än behandlas så nämns hjälmen, oavsett om det här med saken att göra eller inte. Det är inte farligare är cykla än att gå, och ändå är det fler cyklister som har hjälm än gående. Problemet är istället att fokus hamnar på något helt annat än vad som gör någon som helst nytta. Att bygga förlåtande infrastruktur och att separera trafikslagen gör betydligt större nytta än att tjafsa om cykelhjälm hela tiden. Jag har aldrig sagt att cykelhjälm är dåligt. Den är bra på att skydda skallen i lindriga olyckor, men för att få ner dödsfallen och svåra skador mer än marginellt krävs helt andra åtgärder. Tänk nollvisionen.

  - Gunnar Parment - 2017-04-05 14:47 CEST

  Faktum är att ta sig runt stan på cykel idag kräver både mod, övning, övertygelse och en något fatalistisk livssyn. Det borde mana till eftertanke. Om nu viktigaste resultatet är att olyckorna händer i korsningar och beror på osäkerhet om företrädesregler, skall man inte göra något åt det problemet då? Och lösningen kan väl inte vara att satsa på 'Synlighet'? Skall man acceptera att cyklister (i brist på fungerande lösningar-) kör regelvidrigt(!) och lösa problemet med reflexvästar?

  - Torbjörn Österdahl - 2017-04-07 09:02 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.