Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

För tillgänglighet och social rättvisa i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 06:39 CET

I ett nytt projekt ska forskare studera hur situationen ser ut när det gäller kollektivtrafik och social orättvisa. Projektet drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Otillräcklig tillgång till transportsystemet leder till ökad segregering och utanförskap. Svag ekonomi, funktionshinder eller språksvårigheter är faktorer som alla kan försvåra tillgängligheten.

– Det saknas kunskap om hur situationen i Sverige ser ut när det gäller kollektivtrafik och social rättvisa. Vi vill göra en kartläggning och dessutom ta reda på hur man kan skapa en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, säger Jessica Berg, forskare på VTI.

I projektet ”Rätt koll” ska forskarna undersöka hur personer från utsatta områden i Stockholm och Göteborg upplever kollektivtrafiken. Deltagarna kommer att skriva dagbok om sina resor och fotografera för att beskriva sina upplevelser. De kommer även att bli intervjuade.

– Dessutom kommer vi att genomföra workshops med planerare och representanter från kommunen och personal som arbetar i de aktuella områdena, till exempel personal från skola och polis, säger Jessica Berg.

Frågor som ska besvaras är exempelvis: Vilka hinder och resurser finns idag? Vilka strategier använder deltagarna i studien?

Projektet kommer att bidra till mer kunskap hur transportplaneringen kan göras mer socialt rättvis samt öka kunskapen om marginaliserade gruppers strategier, erfarenheter och känslor när det gäller användningen av kollektivtrafiken. Arbetet sker i samarbete med planerare och utförare av kollektivtrafik.

Projekt Rätt Koll finansieras med tre miljoner kronor av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 drivs och finansieras av VTI, Lunds universitet och Malmö universitet i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Projektet pågår 2018– 2019.

Kontakt: Jessica Berg T. 013-20 40 24

Foto: VTI/Eva Åström

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.