Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Gult glas skyddar mc-förare

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2015 11:25 CEST

På VTI har forskare undersökt om andra trafikanter har lättare att upptäcka motorcyklar om de har gult glas framför halvljuset. Resultaten tyder på att det är så. Gult glas framträder bättre i mängden av vita ljuskällor i trafiken.

Det finns omkring 285 000 registrerade motorcyklar i trafik, enligt Transportstyrelsens statistik från 2012. Motorcyklister tillhör den grupp oskyddade trafikanter som av olika skäl är mer utsatt för skador än bilburna trafikanter. Under 2012 omkom 31 motorcyklister och året dessförinnan omkom 46. Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i kollision med andra motorfordon.
– En bidragande orsak till dödsolyckor eller andra allvarliga incidenter kan vara andra trafikanters svårigheter att upptäcka motorcyklister och korrekt bedöma deras position och hastighet, säger Christopher Patten som är forskare på VTI.

Målet med projektet var därför att undersöka om det är möjligt att öka motorcyklisters synbarhet genom att använda en särskild gul plexiglasskiva framför motorcykelns halvljus. Resultaten tyder på att svaret är ja, i vissa situationer. Man måste beakta att studierna i denna rapport inte undersökt alla olika trafiksituationer, väderlekssituationer och ljusförhållanden, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla situationer.

Allra bäst synbarhet uppnåddes då en gul kåpa kombinerades med vitt halvljus på samma motorcykel.

Motorcyklister som redan nu kör med gult glas upplever att de upptäcks tidigare av både andra motorcyklister och av bilister. De upplever också att de upptäcks lättare i en rad olika trafikmiljöer och ljusförhållanden, vilket ökar deras trygghet.

Forskningen på motorcyklisters synbarhet i trafiken leddes av VTI och finansierades av Länsförsäkringar. Projektet innehöll en fältstudie, en laboratoriestudie, en intervjustudie och en enkätstudie.

VTI rapport 853

Kontakt:
Christopher Patten VTI 0243-44 68 69
Maria Wedin, Länsförsäkringar, 08-588 413 45

Bild: VTI/Henriette Wallén Warner

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.