Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2014 09:47 CET

Att ha nedsatt hörsel betyder inte att man på grund av det är en sämre bilförare. Kanske snarare tvärtom. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, skriven av Birgitta Thorslund på VTI.

– De skillnader som jag har sett i mina studier pekar entydigt på att bilförare med hörselnedsättning generellt är mer försiktiga än förare med normal hörsel, säger Birgitta Thorslund.

Resultaten i hennes studier visar att förare med nedsatt hörsel inte på något sätt utgör en större riskgrupp i trafiken än andra förare. Därmed slår avhandlingen fast att det inte finns något behov av att justera hörselkraven när det gäller körkortsinnehav. Något som kanske annars inte hade varit helt orimligt att tänka sig utifrån det faktum att antalet äldre bilförare ökar kraftigt både i Sverige och övriga Europa. Forskning visar att omkring 20 till 30 procent av förare som är över 70 år har nedsatt hörsel.

Studier i både simulator och verklig trafik

Resultaten i Birgitta Thorslunds avhandling grundar sig på tre delstudier. En enkätstudie, en studie i körsimulator och en studie i verklig trafik. I samtliga studier har en grupp förare med normal hörsel jämförts med en grupp förare med nedsatt hörsel.

Simulatorstudien visade bland annat att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än normalhörande när trafiksituationerna blir komplexa och kraven på föraren ökar.

Hörselnedsättning ger mer uppmärksamhet på omgivningen

I studien i verklig trafik användes bland annat en utrustning som mäter ögonrörelser. Här visade det sig att förare med hörselnedsättning oftare tittar i backspegeln och vid sidan av vägen än vad förare med normal hörsel gör. 

Birgitta Thorslunds doktorsavhandling Effects of hearing loss on traffic safety and mobility är skriven vid Institutet för handikappvetenskap. Institutet är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Birgitta Thorslund arbetar på VTI och bedriver forskning främst inom området trafikmedicin.

Avhandlingen har i huvudsak finansierats av VTI men medel kommer även från det nationella kompetenscentrumet ViP – Virtual prototyping and assessment by simulation, fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers och stiftelsen Promobilia. Föreningen Östgöta Gille har även belönat Birgitta Thorslunds forskning med ett stipendium.

Kontakt

Birgitta Thorslund, VTI
Tel: 013-20 41 55, 070-943 04 40

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.