Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Inbjudan till den första internationella elvägskonferensen

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 16:38 CEST

Välkommen till den första internationella elvägskonferensen 14-15 juni i Högbo utanför Sandviken. Ganska precis ett år har gått sedan världens första elväg för tung fordonstrafik på allmän väg invigdes utanför Sandviken.

Runtom i världen pågår forsknings- och pilotprojekt inom området elektrifiering (Electric Road Systems, ERS) och det är hög tid att samla internationella forskare och experter för att presentera de senaste resultaten och diskutera forskning och pilotprojekt om ämnet Electric Road Systems.

Representanter för olika akademier, forskningsinstitut, industrier och offentliga myndigheter medverkar. Media är välkommen att delta i hela eller delar av konferensen. Konferensen anordnas inom ramen för Sveriges forskning och innovationsplattform av KTH (Integrated transport research lab), RISE Viktoria, Trafikverket, VTI och Region Gävleborg (med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, EU).

Ett pressrum finns tillgängligt för intervjuer under lunchen och efter konferensens första dag.

Varmt välkomna!

Mer information om konferensprogrammet

För mer information, kontakta Helena Fahlstedt, kommunikationsansvarig, via e-post elvag@regiongavleborg.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.