Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Internationell elvägskonferens demonstrerar unik elväg

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 07:02 CEST

Elektrifierad lastbil som demonstreras av RoadArlanda på elvägen i närheten av Arlanda under elvägskonferensens andra dag.

System med elvägar är ett relativt nytt koncept och många projekt har startat under de senaste åren. För att lära av varandra och stimulera till samarbeten arrangerade Forsknings- och Innovationsplattformen för elvägar en första elvägskonferens för ett år sedan. I Stockholm startar idag konferens nummer två med 110 deltagare från flera olika länder.

Förra årets konferens blev en succé med flera samarbeten som följd. Den nybyggda vägsträckan i Sandviken med laddning via luftledningar visades upp som ett av de första demonstrationsprojekten för elvägar. Årets elvägskonferens genomförs den 13-14 juni och är förlagd i Arlanda City för att kunna visa upp den närbelägna elvägen med konduktiv teknik som överförs via skena i vägbanan.

Konferensen har samlat 110 beslutsfattare, forskare och experter inom området. De har kommit för att sprida och ta del av kunskap, diskutera resultat från forskning och pilotprojekt.

- Konferensen är en fantastisk arena för att stimulera till nya samarbeten och sprida kunskap om elvägar som en hållbar lösning för transporter, säger Arne Nåbo, forskningschef på VTI och ställföreträdande projektledare för Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar.

Årets tema och talare

Tema för 2018 års elvägskonferens är organisation och affärsmodeller runt elvägssystem. Hur går vi från vision till verklighet?

Fem huvudtalare kommer att hålla presentationer; Gina Ytteborg, ‎avdelingsdirektör FoU och Innovation, Statens Vegvesen i Norge; Dr. Michael Lüken, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH i Tyskland; Takamitsu Tajima, Chief Engineer, Honda FoU i Japan; Stefan Tongur, senior forskare vid RISE Viktoria och Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket.

Därutöver är det fyra sessioner med sammanlagt 22 presentationer inom följande ämnen:

  • Beslutsprocesser och aktörer
  • Energi och miljö
  • Tester och demonstrationer
  • Nätverk och genomförande i stor skala

Konferensen avslutas med en demonstration av den sträcka för elväg som invigdes i april i år av projektet eRoadArlanda. Det är på den allmänna vägen 893, mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde utanför Stockholm, som det lagts en cirka två kilometer lång elskena. Elvägen fungerar genom att energi överförs till fordonet från skenan i vägen via en rörlig arm.

FoI-plattformen för elvägar

Partners som bedriver forskning i projektet är Chalmers, KTH, Transportøkonomisk institutt, VTI, Trafikverket och RISE Viktoria. Fortum, Profu, Scania, Vattenfall och Volvo Group är industripartners.Projektet leds av RISE Viktoria.

Mer information: Arne Nåbo T. 031 750 26 17

Om FOI-plattformen och konferensen

Foto: eRoadArlanda

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.