Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Osäkerhet om cykelregler leder till brott

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 07:15 CEST

En enkätstudie från VTI visar att många anser att reglerna för cyklister är oklara, vilket leder till osäkerhet och regelbrott. Forskarna rekommenderar enklare, mer anpassade trafikregler, bättre infrastruktur och mer riktad information till cyklister.

På VTI har forskare studerat samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler bland cyklister. Resultaten visar att deltagarna i studien har relativt goda kunskaper om regler, i varje fall när det gäller beteenden som är förbjudna.

– Ändå uppger många att de är osäkra på reglerna kring cykelöverfarter och andra korsningspunkter, övergångsställen, trottoarer och cirkulationsplatser. De anser att reglerna är oklara, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Cyklister som uppger att de vill komma fram så fort som möjligt väljer ofta flexiblare färdvägar, till exempel att cykla på övergångsställe, trottoar/gång­bana och bilväg, oavsett om det är tillåtet eller inte. De uppger i större utsträckning att det är vanligt att de låter bli att stanna vid rödljus och stopplikt än vad de långsammare cyklisterna gör.

Det som starkast förklarar ett regelbrott är om cyklisten medvetet struntar i de regler som gäller, därefter kommer förklaringsvariablerna dålig regelkunskap och ålder. Ju färre regler deltagarna känner till desto vanligare är det att de bryter mot reglerna.

– Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man får cykla. I denna studie kunde vi identifiera att en grupp med lägre regelkunskap var de yngre cyklisterna, här definierade som
18–24 år, säger Sonja Forward.

En åtgärd som forskarna rekommenderar är att bättre anpassa trafik­reglerna till cyklisterna och på så sätt göra dem tydligare, attraktivare och lättare att följa. Detta skulle även kunna öka cyklisters acceptans och därmed också deras regel­efterlevnad.

Ytterligare en rekommendation är att se över infrastrukturen så den bättre passar cyklisterna och att det därmed blir lätt att göra rätt. Undvik exempelvis avbrutna cykelbanor, farliga cykelstråk, komplicerade överfarter och trafiksignaler som inte är anpassade efter cyklister.

För att försöka ändra attityderna hos de som medvetet bryter regler krävs någon form av dialog. Det krävs information som står i konflikt med tidigare, etablerade idéer för att skapa missnöje kring det egna, felaktiga, beteendet.

– Det är viktigt att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, cyklister är en grupp som vi särskilt fokuserar på. Forskningen kan ge svar på vilka åtgärder som faktiskt har effekt, säger Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond.

Om studien

612 personer mellan 18 och 74 år från Göteborg, Linköping och Stockholm rekryterades genom en webbpanel. Personerna fick svara på en enkät där de tillfrågades om bakgrund, syn på sig själva som cyklister, egen regelefterlevnad, syn på andras regelefterlevnad, kunskap om regler och om faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken.

Projektet ingår i ett treårigt forskningsprogram om oskyddade hjulburna trafikanter som finansieras av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Programmet avslutas i oktober 2017. Läs mer om forskningsprogrammet.

VTI rapport 947: Sampel i trafiken. Formella och informella regler bland cyklister

Kontakt: Sonja Forward, 013-20 41 33

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.