Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Experter rustar vägar för extremt väder

Experter rustar vägar för extremt väder

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2013 11:15 CET

Experter från flera väglaboratorier i Europa, däribland svenska VTI, samarbetar sedan en tid tillbaka för att Europas vägar ska bli bättre rustade att stå emot extrema väderförhållanden.

Systemfel och olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige

Systemfel och olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2013 13:12 CET

Västlänken är ett av många exempel på infrastrukturinvesteringar som blir samhällsekonomiskt olönsamma. Förklaringen kan ligga i hur ansvarsfördelning och det politiska systemet är uppbyggt i Sverige. VTI har identifierat tre grundläggande systemfel i svensk transportsektor, redovisar tänkbara förklaringar och ger fyra förslag till policyåtgärder i VTI rapport 794.

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2013 12:48 CET

Den 27-28 november arrangerar Sveriges Trafikskolors Riksförbund trafikskolemässan på Svenska Mässan i Göteborg. VTI har under många år forskat inom området trafikantutbildning och finns på plats på mässan för att berätta om aktuell forskning.

Säkrare cykelväg med varm sand

Säkrare cykelväg med varm sand

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2013 13:55 CET

Varmsandning är en halkbekämpningsmetod där sand blandas med hett vatten för att frysa fast när den landar på vägen. Forskningsresultat visar tydligt att metoden ger bättre friktion som håller längre än traditionell sandning på gång- och cykelvägar. Dessutom minskar användningen av sand vilket är en fördel för cyklister.

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2013 10:42 CET

Det finns ingen enhetlig skandinavisk kollektivtrafikmodell, men det finns gemensamma utmaningar där nya former för samordning mellan organisationer och politikområden måste skapas. Detta är en av slutsatserna i forskningsprojektet Innovationer för hållbar kollektivtrafik, som nu avslutats.

Framtidens elvägar testas i simulator

Framtidens elvägar testas i simulator

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2013 13:31 CET

Transporter som är beroende av fossila bränslen ska minimeras till år 2030. Ett tänkbart alternativ är att bilar i framtiden kör på el som tillförs längs vägen. VTI inleder nu tillsammans med Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ett omfattande forskningsprojekt för testning av elektrifierade vägar i körsimulator. Energimyndigheten har beviljat drygt sju miljoner kronor i forskningsstöd.

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2013 09:19 CEST

VTI har fått drygt 4,5 miljoner kronor i forskningsfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att under de kommande åren ta fram ny kunskap om hur man skapar bättre samordning kring den svenska kollektivtrafiken. Projektet blir en del av det nyetablerade forskningscentrumet K2 – kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.

Media no image

Lokförare lär sig ecodriving

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 08:48 CEST

Kom till VTI:s monter på Nordic Rail så berättar vi mer om hur lokförare lär sig att köra energieffektivt och vilka miljövinster som finns att tjäna.

Effektivare snöröjning av cykelvägar

Effektivare snöröjning av cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2013 09:25 CEST

Under vintern 2012/13 har olika utrustning för sopsaltning, en halkbekämpningsmetod som kombinerar sopning och saltning, testats på några cykelstråk i Stockholm. Inför kommande vinter planeras en mer omfattande användning och i samband med detta ska VTI utvärdera metoden.

Media no image

Kritik mot nytt trafikförslag

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2013 12:32 CEST

Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet har brister. Enligt ett remissvar från VTI saknar förslaget bland annat förklaringar, beskrivningar och underlag.

VTI i samarbete med australiensiska universitet

VTI i samarbete med australiensiska universitet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2013 09:10 CEST

Tillsammans med universitet i Australien inleder nu VTI ett projekt för att ta reda på sambandet mellan upplevd körprestation och nedsättningar i hörsel-och eller synfunktion.

Dubbdäck och dubbfritt på samma däck

Dubbdäck och dubbfritt på samma däck

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2013 10:17 CEST

Tänk att kunna köra bil med dubbfria däck men ändå få dubbar på däcken om det blir halt - utan att behöva byta däck. Ja det kan bli verklighet inom en snar framtid.

Ny vägbelysning – hur miljövänlig är den?

Ny vägbelysning – hur miljövänlig är den?

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2013 10:43 CEST

Offentlig utomhusbelysning kräver mycket energi och har lång livslängd. Det finns stora vinster att hämta vid byte till ny, energieffektiv belysning. Men vilka lampor är bäst ur miljösynpunkt om man räknar in hela livscykeln från tillverkning till avfall? VTI undersöker.

Energibesparingar med SJ-utbildning

Energibesparingar med SJ-utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2013 09:08 CEST

SJ har utvecklat en utbildning i Ecodriving samt låtit förare pröva en mobilapplikation som hjälper dem att köra mer energieffektivt. Försöken talar för att energibesparingar är genomförbara men att det behövs vidare studier för att förstå vilka risker det finns med införandet av applikationen samt vilka konsekvenser detta skulle kunna få.

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 15:24 CEST

I ett nystartat forskningsprojekt om elbilar satsas nu drygt fyra miljoner kronor på att forska kring användande av elhybridfordon.

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2013 08:08 CEST

Ett ökat utbud av kollektivtrafik ses ofta som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. I dag presenterar vi en utredning som visar att till och med ett fördubblat kollektivt resande skulle ge ett mycket begränsat bidrag till regeringens ambitioner om fossilfri fordonsflotta år 2030.

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 16:08 CEST

Välkommen till invigningen av forskningsprojektet Plug-in hybrid, ett demonstrationsprojekt som drivs i samarbete mellan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Linköpings universitet, finansierat av Energimyndigheten. L-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, tisdag den 10/9 kl 14.00.

Hur kan bilförsäkringar påverka olycksstatistiken?

Hur kan bilförsäkringar påverka olycksstatistiken?

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 15:18 CEST

Hur skulle samhällsnyttan påverkas om försäkringsbolagen ges tillgång till utökad information om försäkringstagarens beteende i trafiken? En prissättning av bilförsäkringar som strävar mot att belöna trafiksäkert beteende skulle kunna bidra till att minska antalet olyckor.

Risken ökar snabbt vid rattfylleri

Risken ökar snabbt vid rattfylleri

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2013 11:30 CEST

Risken att dödas eller skadas i trafiken ökar betydligt när man kör rattfull och alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Riskkurvan visar att med 0,2–0,4 promille alkohol i blodet så är risken att dö cirka 12 gånger högre jämfört med om du är nykter. Risken ökar sedan snabbt ju högre alkoholhalten i blodet är. Analyserna visar också risken är högre på natten.

Tunga trafikens hastiget inget undantag

Tunga trafikens hastiget inget undantag

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2013 13:26 CEST

En person omkom i Tranarpsolyckan tidigare i år. En olycka som var den största masskrocken i Sveriges historia. Nu träffas nationella och regionala aktörer från myndigheter, företag och det civila samhället för att diskutera olyckan och trafiksäkerhet i stort.