Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Fokus på barn i trafik

Fokus på barn i trafik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2014 08:57 CET

Många trafikanter beter sig farligt och medvetna felhandlingar ligger bakom många allvarliga trafikolyckor. Det anser forskare på VTI som i dag medverkar på konferensen Barn, liv och trafik i Göteborg.

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2014 10:57 CET

Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många chaufförer som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är nivån rekordhög, knappt 96 procent, visar VTI:s årliga observationer. Bilbältesanvändningen hos förare i personbil ligger på 97-98 procent medan endast 60 procent av förare av tunga fordon är bältade.

Allt fler använder cykelhjälm, men de flesta cyklar fortfarande utan

Allt fler använder cykelhjälm, men de flesta cyklar fortfarande utan

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2014 11:44 CET

Andelen cyklister som använder hjälm har ökat och nådde under förra året ett nytt rekord. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 procent för 2013, vilket är tre procent högre än året innan, enligt VTI:s observationer. Inte i någon av de undersökta grupperna barn och vuxna har andelen hjälmanvändare minskat.

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2014 14:46 CET

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk, anser att insatsen varit till stor nytta enligt en undersökning av VTI. Metoden att upprätta en kontakt, helst inom 24 timmar, används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken.

Sämre belysning sänker hastigheter

Sämre belysning sänker hastigheter

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2014 13:50 CET

Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

Ny studie kan ge körkort tillbaka

Ny studie kan ge körkort tillbaka

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2014 13:23 CET

En ny studie ska hjälpa myndigheter att fatta beslut om en person med synfältsbortfall ska få behålla sitt körkort eller inte.

Krafttag för säkrare cykling

Krafttag för säkrare cykling

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2014 10:18 CET

Varje år omkommer i genomsnitt 28 cyklister i trafiken och cyklister är också den största gruppen av skadade vägtrafikanter som vårdas på sjukhus. Nu tas krafttag för en säkrare cykling och väghållarna har ett stort ansvar.

Mobilanvändning på cykeln sänker farten

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2014 13:50 CET

Cyklister som använder mobil saktar ner farten och flera av dem stannar helt och hållet .

Påminnelse Transportforum 8-9 januari

Påminnelse Transportforum 8-9 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2014 09:46 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2013 13:29 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2013 08:46 CET

Längre och tyngre transportfordon skulle lösa flera både ekonomiska och miljömässiga problem. Men för det krävs lagändringar och nu ska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersöka vad som krävs för att längre och tyngre transporter ska kunna bli lagliga i Sverige.

Experter rustar vägar för extremt väder

Experter rustar vägar för extremt väder

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2013 11:15 CET

Experter från flera väglaboratorier i Europa, däribland svenska VTI, samarbetar sedan en tid tillbaka för att Europas vägar ska bli bättre rustade att stå emot extrema väderförhållanden.

Systemfel och olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige

Systemfel och olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2013 13:12 CET

Västlänken är ett av många exempel på infrastrukturinvesteringar som blir samhällsekonomiskt olönsamma. Förklaringen kan ligga i hur ansvarsfördelning och det politiska systemet är uppbyggt i Sverige. VTI har identifierat tre grundläggande systemfel i svensk transportsektor, redovisar tänkbara förklaringar och ger fyra förslag till policyåtgärder i VTI rapport 794.

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2013 12:48 CET

Den 27-28 november arrangerar Sveriges Trafikskolors Riksförbund trafikskolemässan på Svenska Mässan i Göteborg. VTI har under många år forskat inom området trafikantutbildning och finns på plats på mässan för att berätta om aktuell forskning.

Säkrare cykelväg med varm sand

Säkrare cykelväg med varm sand

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2013 13:55 CET

Varmsandning är en halkbekämpningsmetod där sand blandas med hett vatten för att frysa fast när den landar på vägen. Forskningsresultat visar tydligt att metoden ger bättre friktion som håller längre än traditionell sandning på gång- och cykelvägar. Dessutom minskar användningen av sand vilket är en fördel för cyklister.

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2013 10:42 CET

Det finns ingen enhetlig skandinavisk kollektivtrafikmodell, men det finns gemensamma utmaningar där nya former för samordning mellan organisationer och politikområden måste skapas. Detta är en av slutsatserna i forskningsprojektet Innovationer för hållbar kollektivtrafik, som nu avslutats.

Framtidens elvägar testas i simulator

Framtidens elvägar testas i simulator

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2013 13:31 CET

Transporter som är beroende av fossila bränslen ska minimeras till år 2030. Ett tänkbart alternativ är att bilar i framtiden kör på el som tillförs längs vägen. VTI inleder nu tillsammans med Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ett omfattande forskningsprojekt för testning av elektrifierade vägar i körsimulator. Energimyndigheten har beviljat drygt sju miljoner kronor i forskningsstöd.

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2013 09:19 CEST

VTI har fått drygt 4,5 miljoner kronor i forskningsfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att under de kommande åren ta fram ny kunskap om hur man skapar bättre samordning kring den svenska kollektivtrafiken. Projektet blir en del av det nyetablerade forskningscentrumet K2 – kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.

Lokförare lär sig ecodriving

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 08:48 CEST

Kom till VTI:s monter på Nordic Rail så berättar vi mer om hur lokförare lär sig att köra energieffektivt och vilka miljövinster som finns att tjäna.

Effektivare snöröjning av cykelvägar

Effektivare snöröjning av cykelvägar

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2013 09:25 CEST

Under vintern 2012/13 har olika utrustning för sopsaltning, en halkbekämpningsmetod som kombinerar sopning och saltning, testats på några cykelstråk i Stockholm. Inför kommande vinter planeras en mer omfattande användning och i samband med detta ska VTI utvärdera metoden.