Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Seminarium om friktion på sommarvägar

Seminarium om friktion på sommarvägar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2014 11:22 CEST

VTI och Trafikverket arrangerar tillsammans en seminariedag den 27 maj om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Nya möjligheter för energiproduktion i vägmiljö

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 13:57 CEST

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Forskare på VTI har gjort en kartläggning över vilka tekniker som finns och vilka faktorer som håller tillbaka utvecklingen.

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Positiv trafiksäkerhetsutveckling i personbilar

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2014 11:24 CEST

Sverige lyfts fram som ett gott exempel i Europa när det gäller minskningen av antalet omkomna i samband med olyckor med personbil.

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2014 10:59 CEST

Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 06:00 CEST

Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30 000–36 000 per år. En VTI-studie visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

Olyckor med fyrhjulingar måste minska

Olyckor med fyrhjulingar måste minska

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2014 07:15 CEST

Olyckor med fyrhjulingar ökar i Sverige. Nu ska forskare på VTI och Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond undersöka orsakerna till olyckorna. Tillsammans vill forskarna och försäkringsbolaget få bukt med den negativa olyckstrenden.

Barns körbeteende studeras i simulator

Barns körbeteende studeras i simulator

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 11:04 CEST

En forskningsstudie som ska jämföra styrbeteende hos vuxna och barn pågår just nu på VTI i Göteborg. Syftet är att ta reda på vad som är inlärt beteende och vad som är medfött. Det är forskare vid Avdelningen för fordonsteknik och autonoma system på Chalmers tekniska högskola som i samarbete med VTI utför experimentet. Barnen som är 12-13 år får köra en personbil i VTI:s körsimulator SIM IV.

Flest kör för fort på 40-väg

Flest kör för fort på 40-väg

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2014 12:44 CEST

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Dammbindning effektivast mot akut höga partikelhalter

Dammbindning effektivast mot akut höga partikelhalter

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2014 13:01 CEST

En ny städmaskin med kraftigt vakuum har testats i Stockholm för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10). VTI:s mätningar visar att städning med den nya vakuumsugen inte gav någon signifikant effekt dagen efter. Det mest effektiva sättet att sänka akut höga PM10-halter är dammbindning med hjälp av kalciummagnesiumacetat (CMA),

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2014 08:29 CEST

Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några för att få fram en prototyp. VTI-forskaren Astrid Linders stora och gedigna arbete ger resultat och nu har hon vunnit ett hedersvärt europeiskt pris inom transportforskning.

Friktion på sommarvägar – seminarieinbjudan

Friktion på sommarvägar – seminarieinbjudan

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2014 07:40 CEST

Den 27 maj arrangerar VTI och Trafikverket en seminariedag om friktion på belagda vägar sommartid. Syftet med dagen är att öka kunskapen om vägfriktion och hur vi tillsammans kan bidra till en säkrare trafikmiljö.

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

Tummen upp för nykterhetskontroll i bilen

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 13:49 CEST

System för nykterhetskontroll som integreras i bilen kommer att vara till nytta för många. Framförallt för de förare som tror att de är nyktra dagen efter festen. En grupp forskare på VTI har genomfört en fokusgruppstudie för att öka kunskapen om förares uppfattning om framtida fordonsintegrerade system som ska minska onykter körning.

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 08:00 CEST

En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI. Resultat av en simulatorstudie visar att den genomsnittliga sänkningen blir 9–17 km/h större med ljudvarning än utan.

Svårt att beräkna restid och bränsleåtgång

Svårt att beräkna restid och bränsleåtgång

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2014 07:50 CET

Lite till mans är vi sena ibland. Vi gasar på och tänker att vi ska köra in några minuters försening. Kör man fortare så kommer man fram snabbare. Jo, men oftast inte så snabbt som man tror visar ny forskning.

Felriktad politik kring biodrivmedel

Felriktad politik kring biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2014 13:28 CET

Regeringen inför en kvotplikt för att öka konsumtionen av biodrivmedel. Men systemet motverkar regeringens egna uppsatta mål. Dessutom kommer särskilda intressegrupper att gynnas medan skattebetalarna och vanliga bilister blir de stora förlorarna, menar Johanna Jussila Hammes, forskare på VTI.

Orättvisor i förarprov ses över

Orättvisor i förarprov ses över

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2014 09:28 CET

Under praktiska förarprov för tung motorcykel använder män och kvinnor samma fordon. Men eftersom kvinnor i genomsnitt är kortare än män får de svårare att klara ett manöverprov. Nu ska VTI analysera vilka orättvisor det finns i provets utformning på både mc och bil.

Bättre cykelmiljö – vägen till ökad cykling

Bättre cykelmiljö – vägen till ökad cykling

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2014 15:45 CET

Att resan är bekväm och inte innebär stora omvägar är avgörande faktorer för att människor ska välja att cykla. Forskare på VTI rekommenderar att mer resurser läggs på åtgärder som gynnar cyklister, exempelvis sammanhängande cykelvägar och stöldsäkra parkeringsmöjligheter.

Ingen skillnad med färre kantstolpar

Ingen skillnad med färre kantstolpar

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2014 13:18 CET

En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Fokus på barn i trafik

Fokus på barn i trafik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2014 08:57 CET

Många trafikanter beter sig farligt och medvetna felhandlingar ligger bakom många allvarliga trafikolyckor. Det anser forskare på VTI som i dag medverkar på konferensen Barn, liv och trafik i Göteborg.

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Rekordmånga taxiförare använder bilbälte

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2014 10:57 CET

Innan lagen om taxiförares bältesanvändning trädde i kraft 1999 var det inte många chaufförer som knäppte bilbältet. Sedan dess har användningen ökat kontinuerligt och vid de senaste mätningarna är nivån rekordhög, knappt 96 procent, visar VTI:s årliga observationer. Bilbältesanvändningen hos förare i personbil ligger på 97-98 procent medan endast 60 procent av förare av tunga fordon är bältade.