Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

VTI i samarbete med australiensiska universitet

VTI i samarbete med australiensiska universitet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2013 09:10 CEST

Tillsammans med universitet i Australien inleder nu VTI ett projekt för att ta reda på sambandet mellan upplevd körprestation och nedsättningar i hörsel-och eller synfunktion.

Dubbdäck och dubbfritt på samma däck

Dubbdäck och dubbfritt på samma däck

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2013 10:17 CEST

Tänk att kunna köra bil med dubbfria däck men ändå få dubbar på däcken om det blir halt - utan att behöva byta däck. Ja det kan bli verklighet inom en snar framtid.

Ny vägbelysning – hur miljövänlig är den?

Ny vägbelysning – hur miljövänlig är den?

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2013 10:43 CEST

Offentlig utomhusbelysning kräver mycket energi och har lång livslängd. Det finns stora vinster att hämta vid byte till ny, energieffektiv belysning. Men vilka lampor är bäst ur miljösynpunkt om man räknar in hela livscykeln från tillverkning till avfall? VTI undersöker.

Energibesparingar med SJ-utbildning

Energibesparingar med SJ-utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2013 09:08 CEST

SJ har utvecklat en utbildning i Ecodriving samt låtit förare pröva en mobilapplikation som hjälper dem att köra mer energieffektivt. Försöken talar för att energibesparingar är genomförbara men att det behövs vidare studier för att förstå vilka risker det finns med införandet av applikationen samt vilka konsekvenser detta skulle kunna få.

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

Hållbara städer i fokus för forskning om elbilar

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 15:24 CEST

I ett nystartat forskningsprojekt om elbilar satsas nu drygt fyra miljoner kronor på att forska kring användande av elhybridfordon.

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2013 08:08 CEST

Ett ökat utbud av kollektivtrafik ses ofta som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. I dag presenterar vi en utredning som visar att till och med ett fördubblat kollektivt resande skulle ge ett mycket begränsat bidrag till regeringens ambitioner om fossilfri fordonsflotta år 2030.

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressinbjudan, invigning av forskningsprojektet Plug-in hybrid

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 16:08 CEST

Välkommen till invigningen av forskningsprojektet Plug-in hybrid, ett demonstrationsprojekt som drivs i samarbete mellan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Linköpings universitet, finansierat av Energimyndigheten. L-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, tisdag den 10/9 kl 14.00.

Hur kan bilförsäkringar påverka olycksstatistiken?

Hur kan bilförsäkringar påverka olycksstatistiken?

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2013 15:18 CEST

Hur skulle samhällsnyttan påverkas om försäkringsbolagen ges tillgång till utökad information om försäkringstagarens beteende i trafiken? En prissättning av bilförsäkringar som strävar mot att belöna trafiksäkert beteende skulle kunna bidra till att minska antalet olyckor.

Risken ökar snabbt vid rattfylleri

Risken ökar snabbt vid rattfylleri

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2013 11:30 CEST

Risken att dödas eller skadas i trafiken ökar betydligt när man kör rattfull och alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Riskkurvan visar att med 0,2–0,4 promille alkohol i blodet så är risken att dö cirka 12 gånger högre jämfört med om du är nykter. Risken ökar sedan snabbt ju högre alkoholhalten i blodet är. Analyserna visar också risken är högre på natten.

Tunga trafikens hastiget inget undantag

Tunga trafikens hastiget inget undantag

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2013 13:26 CEST

En person omkom i Tranarpsolyckan tidigare i år. En olycka som var den största masskrocken i Sveriges historia. Nu träffas nationella och regionala aktörer från myndigheter, företag och det civila samhället för att diskutera olyckan och trafiksäkerhet i stort.

Strategisk kollektivtrafikplanering – en utmaning

Strategisk kollektivtrafikplanering – en utmaning

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2013 13:14 CEST

Långsiktig strategisk kollektivtrafikplanering på regional och lokal nivå innebär en utmaning, där en viktig fråga har handlat om relationen mellan ägare (kommun och landsting) och trafikbolag. Sedan 1 januari 2012 finns en ny kollektivtrafiklagstiftning som skulle kunna lösa några av de aktuella problemen.

Hastighetsdämpande åtgärder lönsamma

Hastighetsdämpande åtgärder lönsamma

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2013 12:40 CEST

I Göteborg genomfördes en rad hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten under perioden 1990-2003. VTI konstaterar att den samhällsekonomiska effekten varit stor, men att värdet inte når upp till den samhällsbesparing som tidigare redovisats.

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Stockholmare bäst på cykelhjälm

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2013 11:43 CEST

En studie om cykelhjälmsanvändning och dess variationer över landet har utförts av forskare på VTI. Resultaten visar att cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i landet, både då man tittar på sjukvårdens rapporter om olyckor och vid VTI:s observationer på cykelstråk. Okunskap om att singelolyckor är den vanligaste cykelolyckan kan vara en orsak till att många väljer bort hjälmen.

Media no image

Högst kostnader för godstransporter på väg

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2013 09:20 CEST

De externa kostnaderna som godstransporterna ger upphov till är generellt högst för vägtransporter, därefter kommer transport på järnväg och sjöfart. Det visar nya rapporter.

Effektivt med stålslagg i asfalt

Effektivt med stålslagg i asfalt

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2013 12:07 CEST

EAF-slagg från stålverk har använts i asfaltbeläggning på ett antal provsträckor runt om i Sverige, bland annat i Dalarna, Järfälla kommun och på E4 vid Huskvarna. Resultaten visar att slaggasfalten är särskilt lämplig för utsatta ytor eftersom den har goda egenskaper när det handlar om stabilitet, styvhet och beständighet.

Hinder för mer energieffektiv vägbelysning

Hinder för mer energieffektiv vägbelysning

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2013 08:00 CEST

Trots att det under många år har funnits betydligt energieffektivare gatubelysning än den som används i svenska kommuner idag så sker det relativt få nyinvesteringar. Rapport 786 visar att det strategiska sammanhanget i form av energibesparingar och effektiviseringar har stor betydelse för benägenheten att fatta beslut om investeringar, medan hinder kan uppstå när ansvaret läggs ut på entreprenad.

Svårt fälla förare för trötthet

Svårt fälla förare för trötthet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2013 09:11 CEST

Årligen skadas och dödas människor i olyckor då förare kör sömniga, men det regelverk som finns idag är inte tillräckligt för att fälla dem som orsakat dessa olyckor. Om detta ska bli möjligt måste det tas fram objektiva sätt att mäta antingen sömnighet eller prestation. För att förhindra körning i trött tillstånd rekommenderas ökade informationsinsatser för att förbättra insikten hos förare.

Media no image

Ny ordförande på VTI

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:49 CEST

Regeringen har utsett Malin Löfsjögård till ny styrelseordförande för VTI från och med den 1 juli 2013.

Äldres resvanor

Äldres resvanor

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2013 14:10 CEST

Äldre åldersgrupper reser mindre än grupper i medelåldern, men äldres resande har ökat över tid framförallt gäller det resor med bil. VTI notat 21-2013 innehåller en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt diskussion om hur heterogeniteten beaktas i denna forskning.

Integrerad planering för att öka cykling

Integrerad planering för att öka cykling

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2013 11:29 CEST

Trots att flertalet kommuner sedan 1990-talet haft som mål att minska andelen bilresande och öka cyklingen så visar det sig att cyklingen inte ökar. VTI redovisar fallstudier i fyra kommuner som gjorts för att öka kunskapen om varför. Resultaten visar att cykelplanering, förbättring och utbyggnad av cykelinfrastruktur inte räcker, utan det krävs en mer integrerad trafik- och bebyggelseplanering.