Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 05:50 CEST

En ny studie visar att konkurrensen på järnväg mellan SJ och MTR Express har lett till lägre biljettpriser. På sträckan Stockholm–Göteborg har priset minskat med i genomsnitt 13 procent.

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Lektioner i sparsam körning ger effekt

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:22 CEST

Hur mycket utbildning en körskoleelev får i miljötänkande och sparsam körning varierar mellan olika körskolor. En studie visar att de elever som fått mer utbildning i sparsam körning också kör mer miljövänligt, med mindre bränsleförbrukning.

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

VTI värd för konferens inom trafikpsykologi

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 07:05 CEST

VTI har i samarbete med trafiksäkerhetscentrumet SAFER fått förtroendet att arrangera den sjunde upplagan av världens största internationella konferens inom trafikpsykologi, ICTTP7. Konferensen anordnas på Lindholmen i Göteborg, augusti 2020.

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

​​Hur mäter man effekter av ett automatiserat transportsystem?

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 07:10 CEST

Automatiseringen har stor potential att förändra transportsystemet på ett positivt sätt, men det finns osäkerhet kring hur samhället påverkas. För att veta behöver man kunna mäta, men metoder saknas. I ett nytt projekt ska forskare därför ta fram förslag på nya mått och mätmetoder.

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Vinterdäck: Små skillnader i väggrepp på våt asfalt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 08:28 CEST

​Forskare på VTI har undersökt hur väggreppet på våt asfalt under vinterförhållanden försämras med ålder och slitage för olika typer av vinterdäck. Det visade sig att broms- och styrprestanda för dubbdäck och nordiska däck på barmark är praktiskt taget likvärdiga.

Ny studie om attityder kring att resa kollektivt

Ny studie om attityder kring att resa kollektivt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 06:48 CEST

​Vad styr våra val som resande eller inte resande i kollektivtrafiken? Detta frågar sig forskare på VTI i ett nytt projekt i samarbete med Västtrafik. Projektet drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Färre olyckor med räffling och mötesfria vägar

Färre olyckor med räffling och mötesfria vägar

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 07:33 CEST

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en ny VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade har minskat med upp till 71 procent.

Nya regler gav sämre säkerhet vid väg- och spårarbete

Nya regler gav sämre säkerhet vid väg- och spårarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 07:01 CEST

Det finns ett omfattande regelverk när det gäller arbete på väg och spår, bland annat för att säkra god arbetsmiljö och säkerhet. Nya regler har inneburit större flexibilitet men samtidigt ökad otydlighet vilket försämrat säkerheten. Forskare på VTI har analyserat orsakerna och ger rekommendationer till förbättringar.

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:30 CEST

Det är just nu stor glädje på VTI efter besked om att EU-kommissionen har beviljat ett stort projekt om automatiserad körning. VTI leder projektet där 30 organisationer från elva olika länder är delaktiga.

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Nya kontraktsmodeller för vägunderhåll testas i andra länder

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:25 CEST

Det finns inte några entydiga recept för bra kontraktsutformning vid upphandling av vägunderhåll. Detta konstaterar VTI i en ny rapport om internationella erfarenheter från upphandlingsförfaranden i Norge, Skottland och Kanada.

Minskade partikelhalter i Stockholm med hjälp av ökad dammbindning, städning och färre dubbdäck

Minskade partikelhalter i Stockholm med hjälp av ökad dammbindning, städning och färre dubbdäck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 08:24 CEST

​Halterna av inandningsbara partiklar i luften i flera svenska städer överskrider gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. I Stockholm är problemen stora, men efter ökade åtgärder visar mätningar av VTI på positiva resultat. Under 2014-2015 uppmättes de lägsta halterna sedan mätningarna startade och miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal.

Doktorander viktig kugge i ny satsning

Doktorander viktig kugge i ny satsning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 10:15 CEST

Ett framtida trafiksystem med självkörande fordon kan möjliggöra bättre trafikstyrning och framkomlighet men hur ett vägtrafiksystem med självkörande fordon ska utformas och styras är inte självklart. VTI, LiU och KTH anställer nu två nya doktorander för att ta två steg på vägen.

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:56 CEST

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna. Därför ska nu VTI kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar.

Regular testing of drivers is important

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 12:44 CEST

Several different approaches to measure vision in order to improve road safety have been identified around the world. A trend seen in the literature performed by researchers at VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) is that traditional vision tests increasingly are supplemented by cognitive tests.

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 06:00 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkeringsavgifter. I dag torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Bus drivers fight to stay awake

Bus drivers fight to stay awake

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 15:53 CEST

Driving a bus in the afternoon during a split shift situation was shown in a recent study to be related to higher levels of self-reported sleepiness, higher levels of physiological sleepiness and increased response times, compared to an afternoon shift. Today the Swedish researcher, Anna Anund, speak about this at the conference RS5C at the Windsor Flórida Hotel in Rio de Janeiro.

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:19 CEST

Maintaining high levels of road traffic safety is always important, especially when the road is in a long tunnel. A simulator study at VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, shows that different types of lighting in tunnels affect drivers in different ways. These results will be presented this week at RS5C, Road Safety on Five Continents, in Rio de Janeiro.

Pressinbjudan: Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressinbjudan: Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 09:22 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkering. På torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Road safety conference in Rio de Janeiro

Road safety conference in Rio de Janeiro

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 13:00 CEST

The 17th RS5C (Road Safety on Five Continents) conference will be held in Rio de Janeiro, Brazil, May 17-19th 2016.

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 11:16 CEST

Forskaren Anna Niska som har arbetat med cykelfrågor i nära 20 år fick priset för sitt mångåriga och effektiva arbete inom cykling.