Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Regular testing of drivers is important

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 12:44 CEST

Several different approaches to measure vision in order to improve road safety have been identified around the world. A trend seen in the literature performed by researchers at VTI (The Swedish National Road and Transport Research Institute) is that traditional vision tests increasingly are supplemented by cognitive tests.

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 06:00 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkeringsavgifter. I dag torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Bus drivers fight to stay awake

Bus drivers fight to stay awake

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 15:53 CEST

Driving a bus in the afternoon during a split shift situation was shown in a recent study to be related to higher levels of self-reported sleepiness, higher levels of physiological sleepiness and increased response times, compared to an afternoon shift. Today the Swedish researcher, Anna Anund, speak about this at the conference RS5C at the Windsor Flórida Hotel in Rio de Janeiro.

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Simulator study shows preference of decorative lighting in tunnel

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:19 CEST

Maintaining high levels of road traffic safety is always important, especially when the road is in a long tunnel. A simulator study at VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, shows that different types of lighting in tunnels affect drivers in different ways. These results will be presented this week at RS5C, Road Safety on Five Continents, in Rio de Janeiro.

Pressinbjudan: Hur löser vi parkering i citykärnorna i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 09:22 CEST

Få ämnen engagerar människor så mycket som parkering. På torsdag presenterar VTI en rapport om hur en genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra positivt på många sätt för att skapa en tillgänglig och mer jämlik stadsmiljö. Men också hur åtgärder inom parkering påverkar de människor som i dag parkerar bilen centralt i större städer.

Road safety conference in Rio de Janeiro

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 13:00 CEST

The 17th RS5C (Road Safety on Five Continents) conference will be held in Rio de Janeiro, Brazil, May 17-19th 2016.

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

VTI-forskare fick Trafikpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 11:16 CEST

Forskaren Anna Niska som har arbetat med cykelfrågor i nära 20 år fick priset för sitt mångåriga och effektiva arbete inom cykling.

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Svårt att avgöra hur fort man får köra

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2016 07:40 CEST

Gator i tätort skulle kunna göras mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det är svårt även för experter att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

Mindre än hälften håller hastigheten på 40-väg

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 08:20 CEST

Under hösten gjorde NTF en tredje mätning som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval på vägar i tätort. VTI har nu analyserat resultaten som visar att bristande hastighetsefterlevnad fortfarande är ett problem och sämst är det på 40-vägar.

Oklar effekt med matinköp på nätet

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 06:00 CET

E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska VTI ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor. I projektet ingår även att se på olika lösningar med distribution.

Motorvärmare bra för närmiljön och samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 07:30 CET

​Enligt en ny studie från VTI är det bra att använda motorvärmare på nyare bilar för att minska lokala utsläpp. Emissioner från kallstarter utgör idag en betydande mängd av de totala utsläppen från personbilstrafiken.

Användning av cykelhjälm ökar långsamt

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 08:22 CET

​VTI:s årliga studie visar att användningen av cykelhjälm ökat till den högsta nivån hittills. På cykelstråken, där flest cyklister observerats, använder 33 procent av cyklisterna hjälm. Störst är användningen i Stockholm och Göteborg.

Ett steg mot elektrifierade busslinjer

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 06:45 CET

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Sjöfartsolyckor kostar miljarder

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 07:01 CET

Inom sjöfarten har det saknats en praxis kring värderingen av skador i samband med olyckor. VTI har nu gjort en värdering av sjöfartsolyckor i svenskt farvatten och resultaten visar bland annat att olyckor med brand är dyrast och att olyckskostnaderna ökar med fartygets ålder.

Fler tar på bilbältet i tunga fordon

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2016 07:00 CET

VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning visar positiva siffror. Utmärkande för 2015 var att användningen av bälte bland vuxna i baksätet ökade. Dessutom är andelen bältade förare av tunga fordon väsentligt högre än tidigare år.

Skadliga växter och djur sprids i vägmiljöer

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2015 07:00 CET

Den giftiga jättelokan är exempel på en växt som sprids i transportrelaterade miljöer. En EU-förordning från januari i år kräver att Sverige utvecklar handlingsplaner för att åtgärda problemet med invasiva arter. VTI påbörjar nu ett projekt för att öka kunskapen i ämnet.

Mätning av friktion för ökad säkerhet på väg

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2015 07:00 CET

Mätning av friktion på sommarväglag är komplicerat och resurskrävande då det är många faktorer som påverkar däck-vägbanefriktionen, exempelvis däcktyp, temperatur och hastighet. VTI har därför studerat ett alternativt sätt att hitta vägytor med låg friktion. Studien visar att det finns vägsträckor i Sverige som skulle behöva friktionshöjande åtgärder.

Pressinbjudan Transportforum 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2015 11:33 CET

Den 12–13 januari 2016 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Rätt placerad växtlighet i städer förbättrar luften

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2015 07:00 CET

Stadens växter kan påverka den lokala luftkvaliteten både positivt och negativt. I en ny VTI-rapport konstaterar forskaren att växtlighet i trånga gaturum kan försämra luftkvaliteten lokalt om den placeras så att den stänger in luftföroreningarna.

Dubbdäck ger bäst grepp på is

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 09:51 CET

VTI:s stora test av slitna vinterdäck är klart. Testet visar att dubbdäck som är några år gamla tappar mer i prestanda än dubbfria vinterdäck, trots det har de dubbade däcken bäst grepp på halt underlag, även om gapet minskar.