Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

​Regeringsuppdrag om behoven inom cykelforskning

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2017 07:05 CEST

VTI har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva de främsta behoven inom forskning gällande cykling. Dessutom innebär uppdraget att ta fram förslag på hur forskningen kan samordnas och stärkas.

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande, vilket har betydelse för både tillgänglighet, miljö och hälsa. För att cykling ska bli mer attraktivt som val av transportmedel behöver det vara säkert att cykla. En viktig del i arbetet med en ökad och säker cykling är forskning och ny kunskap.

– Det här uppdraget ger oss goda möjligheter att arbeta fram förslag på hur cykelforskningen kan organiseras och samordnas framöver så att området kan få den sammanhållna kunskapsbas som saknas idag, säger Tomas Svensson, vikarierande generaldirektör på VTI.

Under 2016 fattade regeringen beslut om nystart för Nollvisionen där oskyddade trafikanter i vägtrafiken är ett prioriterat område. Regeringen ser ett behov av att sammanställa och analysera de behov som finns inom cykelforskningen både på kort och lång sikt, samt av att se över hur forskningen kan samordnas och stärkas på ett bättre sätt.

Forskning om cykling bedrivs både inom ramen för bredare transportforskning och en rad mer specifika cykelinitiativ kopplat till exempelvis drift och underhåll, samt säkerhet och hälsa.

– Det finns dock behov av mer långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet. Det skulle kunna uppnås med mer grundforskning inom en rad frågor med koppling till cykel, bättre samordning av forskningen och spridning och tillämpning av nya kunskaper, säger Anna Niska, forskningsledare inom cykel, VTI.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2018.

Mer om cykelforskning på VTI

Kontakt:  Anna Niska 013-20 40 48 

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.