Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Svenska organisationer deltar i och leder stort EU-projekt om trafiksäkerhet och krockprovning

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 11:00 CEST

Virtuell krockmodell framtagen i det Vinnova-finansierade projektet VIVA.

Krockprovning är ett av verktygen för att öka säkerheten på väg. EU finansierar därför ett omfattande projekt som nyligen startat för att utveckla virtuella krocktestmetoder. Det långsiktiga målet är att den fysiska utvärderingen av krockskyddet i och av framtidens bilar kompletteras med virtuell provning med datormodeller av människan, med utgångspunkt från både en modell av en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. I projektet ingår bland annat VTI, Chalmers, Folksam, Volvo Cars och Dynamore från Sverige.

Virtual, ”Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety” är ett forskningsprojekt som finansieras genom ”Horisont 2020”, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro.

I Virtual-projektet ska virtuella testmetoder och humanmodeller i så kallad öppen källkod utvecklas av fotgängare, cyklister, åkande i fordon och i kollektivtrafik. Humanmodellerna, det vill säga modeller av människor, kommer att användas i olika typer av konsumentprovning, där traditionell fysisk krockprovning kompletteras med virtuell provning i datormiljö.

Efter projektet kommer det att finnas virtuella modeller av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man vars fysikaliska egenskaper kommer att kunna varieras. Båda modellerna kommer att få en aktiv muskelfunktion. Det gör det möjligt att simulera vad som händer med människokroppen strax innan en krock. Modellerna kommer också att kunna skalas till olika storlekar och åldrar.

– Genom att kombinera traditionell fysisk provning med virtuell provning kommer det finnas bättre förutsättningar i framtiden att utvärdera system i bilar som skyddar både män och kvinnor och att utvärdera skyddet i flera olika krocksituationer, säger professor Astrid Linder, forskningschef på VTI och koordinator av Virtual-projektet.

Virtual, som kommer att pågå under fyra år och startade 1 juni 2018, har en total budget på nära 7 miljoner euro. 15 partners i 8 länder ingår i projektet, 5 av dem har sin bas i Sverige: VTI, Chalmers tekniska högskola, Folksam, Volvo Cars och Dynamore. VTI leder hela projektet på EU-nivå.

Ytterligare information

Astrid Linder, VTI, astrid.linder@vti.se, tel 031-750 26 03

Mats Svensson, Chalmers och SAFER, mats.svensson@chalmers.se, 031-772 36 44

Anders Kullgren, Folksam, anders.kullgren@folksam.se, 08-772 74 35

Jimmy Forsberg, Dynamore, jimmy.forsberg@dynamore, 013-23 66 95


Huvudillustration: Virtuell krockmodell framtagen i det Vinnova-finansierade projektet VIVA.

Minde illustration: Logotype Virtual-projektet.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.