Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Externa kostnader och avgifter för gränsöverskridande godstransporter

Externa kostnader och avgifter för gränsöverskridande godstransporter

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 13:01 CEST

I VTI notat 10-2013 belyses hur statliga skatter och infrastrukturavgifter samt externa marginalkostnader skiljer sig åt för olika internationella godstransporter där trafikslagen konkurrerar med varandra. Resultaten visar att de externa kostnaderna per godsenhet är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter.

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2013 11:28 CET

Diskussioner efter de senaste årens problematiska vintrar för svenska godstransporter har handlat om hur företagens värdering av en tillförlitlig och robust infrastruktur avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. I VTI notat 3-2013 konstateras att dagens tillämpning av kalkylerna uppvisar brister gällande godstransporter, eftersom t ex tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt.

Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 09:10 CET

VTI har studerat effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. Resultaten visar bland annat att utnyttjandet av skalfördelar för lastbilar och/eller tåg beräknas leda till minskade logistikkostnader och minskade CO2-utsläpp.