Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

VTI förbereder för automatiserade fordon

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:05 CEST

Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Ny satsning på kontraktsfrågor inom transportsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 07:56 CEST

Det finns luckor i kunskapen om upphandling och kontraktsstyrning av transportinfrastrukturen. Detta är inte bara ett svenskt problem, utan det saknas internationell forskning kring frågeställningarna. Därför ska nu VTI kartlägga framtida frågor inom branschen och hitta nya infallsvinklar.

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2013 11:28 CET

Diskussioner efter de senaste årens problematiska vintrar för svenska godstransporter har handlat om hur företagens värdering av en tillförlitlig och robust infrastruktur avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. I VTI notat 3-2013 konstateras att dagens tillämpning av kalkylerna uppvisar brister gällande godstransporter, eftersom t ex tillförlitlighet inte inkluderas på ett adekvat sätt.

Medfinansiering av transportinfrastruktur – blev det mer och bättre?

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2012 14:09 CEST

VTI notat 21-2012. Rapporten visar att regeringen har lyckats med sina ambitioner att förmå lokala och regionala intressenter att i ökad utsträckning bidra till det som är ett statligt åtagande inom infrastrukturområdet. Avsikten har varit att på detta sätt öka den samlade investeringsvolymen.