Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

körsimulator

transportforum

sjöfart

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Experter diskuterade praxis kring bedömning av synfältsbortfall

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2013 11:11 CET

Transportstyrelsen vill ta fram en tillförlitlig och säker metod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall och VTI är i färd med att utveckla en simulatorbaserad testmetod för ändamålet. För att få en kunskapsbas och diskutera vilken praxis vi ska ha i Sverige samlade VTI till ett seminarium där internationella experter delgav sina erfarenheter inom området.