Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 09:00 CEST

Försöken att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har pågått under en längre tid. Många busskontrakt har sådana villkor, men nu tyder en ny omfattande forskarstudie på att de är verkningslösa.

För tillgänglighet och social rättvisa i kollektivtrafiken

För tillgänglighet och social rättvisa i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 06:39 CET

I ett nytt projekt ska VTI-forskare studera hur situationen ser ut när det gäller kollektivtrafik och social orättvisa. Projektet drivs inom ramarna för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Unga upplever kollektivtrafik som ett positivt färdsätt

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:46 CEST

I en studie har VTI-forskare undersökt hur unga upplever kollektivtrafikresandet i Göteborg. Resultaten visar att de unga är positiva och vill fortsätta resa kollektivt. De ser resan som en form av avkoppling och vill gärna sitta ifred utan störningar.

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 06:51 CEST

​Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder? På Persontrafikmässan i Göteborg 18-20 oktober kan du lyssna på forskare Roger Pyddoke som talar om detta aktuella ämne.

Ny studie om attityder kring att resa kollektivt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 06:48 CEST

​Vad styr våra val som resande eller inte resande i kollektivtrafiken? Detta frågar sig forskare på VTI i ett nytt projekt i samarbete med Västtrafik. Projektet drivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Resenärer villiga att betala för att slippa stå

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2015 08:23 CEST

​Forskare på VTI har undersökt betalningsviljan för komfort och minskning av trängsel ombord på den lokala kollektivtrafiken. Resultatet visar att resenärerna är villiga att betala runt 30 kronor per timme för en sittplats när de ställs inför ett hypotetiskt val.

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Fler tågavgångar sämre för Mälardalen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2015 09:38 CEST

I Mälardalen finns planer på att öka på turerna inom regionaltågstrafiken men forskare på VTI anser att det finns lite som tyder på att det är rätt väg att gå.

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Göteborgares vardag studeras för minskad biltrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2014 07:00 CET

Bilberoendet måste minska och människors möjligheter att resa miljövänligt måste öka. På VTI ska forskare undersöka vilka förändringar som krävs i människors vardagsliv för att kunna resa mer miljövänligt än idag.

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 07:00 CEST

Hur länge är acceptabelt att stå på spårvagnen? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

Hitta bästa resvägen på vägen

Hitta bästa resvägen på vägen

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2014 06:00 CEST

Ett nystartat projekt på VTI ska analysera nyttan för resenärer med nya bärbara kommunikationslösningar, som exempelvis smarta klockor. Målet är att ta fram ett navigationssystem anpassat för kollektivtrafiken.

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Malmöborna vill ha mindre biltrafik i centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2014 14:15 CEST

En VTI-studie visar att 80 procent av de svarande är för en utformning av innerstaden som är mer restriktiv gällande biltrafik och bilparkering, än vad som är fallet i Malmö idag. Närmare hälften stödjer långtgående förändringar där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. En majoritet av de som kör bil i innerstaden föredrar också en omläggning av trafiken till förmån för cykel.

PressinbjudanTransportforum 8-9 januari 2014

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2013 13:29 CET

Den 8-9 januari 2014 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress samt i lokaler i centrala Linköping.

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Kollektivtrafiken – ett verktyg för utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2013 10:42 CET

Det finns ingen enhetlig skandinavisk kollektivtrafikmodell, men det finns gemensamma utmaningar där nya former för samordning mellan organisationer och politikområden måste skapas. Detta är en av slutsatserna i forskningsprojektet Innovationer för hållbar kollektivtrafik, som nu avslutats.

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Ny forskning för effektivare kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2013 09:19 CEST

VTI har fått drygt 4,5 miljoner kronor i forskningsfinansiering från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för att under de kommande åren ta fram ny kunskap om hur man skapar bättre samordning kring den svenska kollektivtrafiken. Projektet blir en del av det nyetablerade forskningscentrumet K2 – kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.

Kritik mot nytt trafikförslag

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2013 12:32 CEST

Trafikverkets förslag till en nationell plan för transportsystemet har brister. Enligt ett remissvar från VTI saknar förslaget bland annat förklaringar, beskrivningar och underlag.

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Ökade koldioxidutsläpp även med fördubblad kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2013 08:08 CEST

Ett ökat utbud av kollektivtrafik ses ofta som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. I dag presenterar vi en utredning som visar att till och med ett fördubblat kollektivt resande skulle ge ett mycket begränsat bidrag till regeringens ambitioner om fossilfri fordonsflotta år 2030.

Ny ordförande på VTI

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 09:49 CEST

Regeringen har utsett Malin Löfsjögård till ny styrelseordförande för VTI från och med den 1 juli 2013.

Semestertider väntar – kan tåg och buss locka fler?

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 13:59 CEST

När semesterresan står för dörren kanske man funderar på att resa med tåg eller buss i stället för att ta bilen. VTI har tittat på svenska turistmål och jämfört både restid och priser.

Dyrare flyg med fri marknad

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2013 10:47 CEST

Nya regler skulle öka konkurrensen och sänka biljettpriserna men priserna på inrikesflyg har i stället ökat efter marknadsöppningen och en taxiresa har blivit dubbelt så dyr. Det visar en ny rapport från VTI.

Låg konkurrens i persontrafiken på järnväg

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2013 09:11 CET

Liberaliseringen av persontrafiken på järnväg har än så länge endast lett till låg ny konkurrens. Trots detta blir allt fler banor överbelastade.