Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Taggar

trafiksäkerhet

cykling

transportforum

körsimulator

sjöfart

Orsaker till hala däck vid virkestransporter

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2010 10:43 CEST

En utredning pekar på en speciell kombination av omständigheter som gör att hala däck främst uppkommer vid virkestransporter i Norrland. En omständighet kan vara att körning på våta alt frusna, saltade vägar medför att däcken beläggs med salt. En annan att körning på våt väg med mjuka beläggningar medför att däcken kommer i kontakt med större mängder fritt bitumen än i södra Sverige.