Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Viss vinst med avreglerad bilprovning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 06:10 CEST

För drygt fyra år sedan upphörde Svensk Bilprovnings monopol på att utföra fordonsbesiktning och privata företag har sedan dess tillåtits att erbjuda dessa tjänster. Johan Nyström, nationalekonom och forskare på VTI, konstaterar i en utvärderande studie att det inte har hänt så mycket på marknaden efter det att reformen infördes i juni 2010. Samtidigt ser han ändå en viss vinst med den, några negativa aspekter har han svårare att hitta.

– Det som är positivt är att det idag finns en större flexibilitet när man ska besikta sin personbil. Det finns bättre möjligheter än tidigare för kund och företag att mötas, både geografiskt och tidsmässigt. Det måste ses som en välfärdsvinst, säger Johan Nyström.

– Dessutom kan man se att en prishöjning på marknaden inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Det gäller generellt för alla reformer av sådant här slag.

Johan Nyström riktar i sin studie kritik mot att man inte, innan reformen infördes, utredde det grundläggande syftet med en obligatorisk fordonsbesiktning för personbilar. Syftet med fordonsbesiktningen överlappar med lagstiftningen om den obligatoriska fordonsförsäkringen, menar han. 

En artikel av Johan Nyström i frågan om den avreglerade bilprovningen publicerades nyligen på Ekonomisk Debatt: Den svenska fordonsbesiktningen – regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen

Johan Nyström är tekn. dr. och nationalekonom och forskar vid VTI. Hans forskning berör bland annat upphandlings- och kontraktsfrågor.

Mer information:
Johan Nyström, forskare, VTI, Tel. 08-555 365 07

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.