Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI deltar på trafikskolemässan – lyfter forskning för bättre trafikantutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2013 12:48 CET

Den 27-28 november arrangerar Sveriges Trafikskolors Riksförbund trafikskolemässan på Svenska Mässan i Göteborg. VTI har under många år forskat inom området trafikantutbildning och finns på plats på mässan för att berätta om aktuell forskning.

Här följer några exempel på forskning som nu pågår inom området.

Fler äldre ska kunna ta bilen

Ett av de pågående forskningsprojekten är inriktat på äldre bilförare över 70 år. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Frankrike. Från Sverige deltar förutom VTI, Volvo Cars och Mobilitetscentrum i Göteborg.
– Vi undersöker nyttan med simulatorbaserad träning samt anpassat förarstöd för att vidmakthålla en säker mobilitet för målgruppen. Bland annat har vi undersökt körvanor, hälsotillstånd, uppskattad körförmåga och eventuellt upplevda svårigheter i trafiken bland drygt 1 300 körkortsinnehavare i Västra Götalandsregionen, säger Björn Peters, forskare på VTI.

Forskarna utvecklar också en simulatorbaserad träningsmetod för äldre förare. Man undersöker dessutom hur anpassning av olika förarstödsystem skulle kunna hjälpa äldre bilförare.

Kontakt
Björn Peters, forskare, VTI
Tel. 013-20 40 70

Utvärdering av utbildning i sparsam körning

Sedan 2008 har utbildning i sparsamt körsätt ingått som ett moment i körkortsutbildningen för personbil. VTI ska nu undersöka om denna utbildning har haft någon effekt på körbeteendet. Under våren 2014 ska hundra försökspersoner testköra en förutbestämd sträcka med en bil som bland annat läser av acceleration och bränsleförbrukning. Förarna som deltar i försöket har olika mycket erfarenhet av sparsam körning och har haft körkort olika länge, som längst sedan år 2008. Projektet är ett uppdrag från Trafikverket och kommer att avrapporteras under hösten 2014.

Kontakt
Nils Petter Gregersen, t.f. forskningschef, VTI
Tel. 013-20 41 26

Bättre underlag inför beslut om indraget körkort

Varje år får omkring 7 000 personer i Sverige sitt körkort indraget på grund av medicinska skäl. För en del av dem handlar det om att man har synfältsbortfall orsakat av exempelvis diabetes, stroke eller hjärntumör. Transportstyrelsen vill nu ta fram en tillförlitlig metod för att bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall. VTI håller därför, tillsammans med medicinsk expertis på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transportstyrelsen, på att utveckla en standardiserad testmetod för att göra bedömningar på synfelsdefekter. Testmetoden kommer att hjälpa berörda myndigheter att fatta ett beslut om huruvida en person med synfältsbortfall ska få behålla sitt körkort eller inte.

Kontakt
Björn Peters, forskare, VTI
Tel. 013-20 40 70

Så här går lärande under bilkörning till

I ett nyligen påbörjat treårigt projekt ska forskare på Linköpings universitet och VTI studera förarutbildning i praktiken. Forskarna ska följa åtta elever under deras utbildning från den första körlektionen fram till godkänt körkortsprov. Elever och lärare ska filmas av tre kameror i bilen som tar upp både ljud och bild. En av kamerorna ska, förutom att registrera det som händer inne i bilen, även registrera det som händer framför bilen. Genom att studera hur lärare och elev kommunicerar men även hur eleven kommunicerar med den omgivande trafikmiljön vill forskarna ta reda på hur lärande går till under bilkörning.

Kontakt
Lena Levin, forskare, VTI
Tel. 013-20 42 24

Foto: VTI / Hejdlösa bilder

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.