Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI förbereder för automatiserade fordon

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 07:05 CEST

Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

Projektet CoExist, om trafiksystem med självkörande fordon, har fått finansiering med 3,5 miljoner euro inom Horizon 2020, EU-programmet för forskning och innovation. Syftet med projektet är att förbereda städer och väghållare för att konventionella fordon på ett bra sätt ska kunna dela vägarna med en ökande andel automatiserade fordon.

– Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatiseringen av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge. Här har vi mycket vi behöver ta reda på, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI.

Dels vill projektet svara på frågor om hur och när man behöver börja ta hänsyn till självkörande fordon i planeringen av trafiksystem och infrastruktur. Vilka effekter kan förväntas med avseende på till exempel kapacitet, säkerhet och resmönster, speciellt i introduktionsfasen. Vid vilken andel självkörande fordon blir det viktigt att anpassa infrastrukturen? När kan separata filer för självkörande fordon vara användbart? Hur kan framtidens trafiksignalstyrning utformas?

Dessutom ska parterna arbeta med att ta fram simuleringsmodeller för trafikflöden med olika typer av automatiserade fordon. Dessa blir nästa generations planeringsverktyg som behövs för att väghållare ska kunna förstå vidden av de automatiserade fordonens intåg och planera utifrån de nya förutsättningarna.

– VTI ansvarar för de arbetspaket som handlar om hur vi använder simuleringsmodeller och hur vi ska planera inför införandet av självkörande fordon, säger Johan Olstam som är huvudprojektledare på VTI.

Verkliga problem i fyra städer

Projektet kommer att samarbeta med fyra olika städer som alla bidrar med reella problem som behöver lösas inom en snar framtid när det gäller effektivitet, samverkan och säkerhetsaspekter i trafiken. De fyra städerna är Göteborg, Helmond (Holland), Milton Keynes (UK) och Stuttgart (Tyskland).

I Göteborg startar ett samarbete kring frågor om hur självkörande bilar kan underlätta eller skapa problem under tiden staden arbetar med stora infrastrukturförändringar ett antal år framöver. Vad behöver lösas för att automatiserad fordon ska kunna göra det enklare att komma fram, till exempel i smalare körfält? Staden arbetar också med samverkan mellan olika trafikslag och vill få svar på frågor om hur de ska hantera samverkan mellan gång- och cykeltrafik och självkörande fordon.

Projektet startar nu i maj och avslutas år 2020. I projektet deltar 15 parter från sju länder: Sverige, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Tyskland och UK. VTI är största part i projektet och ansvarar för två av sex arbetspaket.

Kontakt: Andreas Tapani 013-20 42 80

Foto: Mostphotos

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://vti.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.